Přímý kontakt

+42 770 694 004

Řešení přesahující odvětví
Váš odborník na technologii balení

Read more

WERIT Kunststoffwerke

Průmyslové obaly

IBC Kontejnery
Přepravní obaly k opakovanému použití
Plastové palety
Kanystry

WERIT Kunststoffwerke

Domácí technika

Nádrže na topný olej
Průmyslové nádrže
Sanitární

WERIT Kunststoffwerke

Speciální výrobky

Kádě na dešťovou vodu