Přímý kontakt

+49 268 18 07-01

PŘIJÍMÁME VLASTNÍ VÝZVY
kvůli našim zákazníkům

Read more

We’r professional

Krátké dodací lhůty a komplexní služby

Jako středně velká rodinná firma klademe velký důraz na vysoce vyvinuté služby. Díky bohaté interní výrobě uvnitř firmy a účinnému logistickému řetězci jsme dostatečně flexibilní, abychom rychle reagovali na přání našich zákazníků.

WERITflex

Bezpečnost díky závaznému plnění norem

V případě speciálních návrhů doprovázíme vývoj příslušných norem. Díky našim zkušenostem trvajícím desetiletí máme kompetence k tomu, abychom vyvíjeli výrobková řešení s přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

WERITconform

Prvotřídní standard kvality prostřednictvím nezávislých zkušebních ústavů

Abychom našim zákazníkům nabízeli další přidanou hodnotu, jakož i maximum bezpečnosti, jsou výrobky WERIT certifikovány podle speciálních požadavků uznanými, nezávislými ústavy.

WERITcert

Úspěšná budoucnost díky neustálému vývoji, který směřuje vpřed

Díky nepřetržité optimalizaci procesů a výrobků se stále snažíme zlepšovat naši produktivitu a tím i spokojenost zákazníků.

WERIThorizon

Organizační rozvoj prostřednictvím důsledného vzdělávání a dalšího doškolovacího vzdělávání

Cílené vzdělávání a další doškolovací vzdělávání zajišťují vysokou úroveň našich odborníků i v budoucnosti.

WERITacademy

Společně silní vykročíme do budoucnosti

Abychom předjímali budoucí požadavky našich zákazníků, spolupracujeme již v současnosti s vysokými školami, univerzitami a různými evropskými ústavy na technologiích, které pomohou nabízet návrhy na řešení.

WERITnetwork

„Pracujeme společně na tom, abychom našim zákazníkům i v budoucnosti dodávali inovační řešení v osvědčené kvalitě.“

WE’R YOUR SOLUTION PARTNER

Řešení přesahující odvětví – Váš odborník na obalovou a domácí techniku

Jako odborník na zpracování plastů konstruujeme a vyrábíme velmi složité výrobky reagující na poptávku pro mnoho odvětví. Nářadí a formy potřebné pro výrobu jsou vyráběny ve vlastní nástrojárně. Díky našemu rozvinutému know-how a bohaté interní výrobě uvnitř firmy jsme solidním partnerem v mnoha odborných oblastech.