Přímý kontakt

+49 268 18 07-01

Nádrže na topný olej
Informace o výrobku

Read more

Nádrže na topný olej značky WERIT

ideální skladovací nádrž

Zejména tam, kde jde o bezpečné, trvanlivé a stacionární, nadzemní skladování kapalných a pastovitých plnicích médií jako je topný olej a rostlinné oleje v nejrůznějších odvětvích průmyslu, v průmyslových podnicích nebo rodinných domech, vykazují tyto nádrže svůj potenciál. 

V závislosti na profilu požadavku si můžete z naší výrobkové palety vybrat mezi nádržemi na topný olej s a bez bandáže, jakož i dvoustěnnými bezpečnostními nádržemi, které vykazují objemovou kapacitu až 5 000 litrů, a navíc disponují povolením Bio 15.

Výrobkové katalogy

Katalogy, letáky a další tištěné materiály si lze přímo stáhnout jako PDF. V části Středisko stahování jsou pro Vás soubory PDF roztříděny podle témat.

Kontakt

Rádi Vám poradíme bez ohledu na řešení, které dostanete od společnosti WERIT

Kontakt
Požádat o zpětné zavoláníNapsat e-mail

FAQ

Často kladené otázky

Nádrže na topný olej značky WERIT

Ano, naše dvoustěnné nádrže na topný olej slibují velmi vysoký standard kvality a dlouhou životnost. S ohledem na vypouštění CO2 spotřebovávají olejové kondenzační kotle až o 30 % méně energie. Pomocí klimaticky neutrálních doplňků (sluneční tepelná energie nebo fotovoltaika) jsou již v současnosti splňovány klimatické cíle budoucnosti.

Jsme přesvědčeni o kvalitě a bezpečnosti našich nádrží. Proto dodržujeme nejen zákonné povinnosti týkající se záruky, nýbrž nabízíme našim specializovaným velkoobchodním zákazníkům a vybraným firmám na ochranu nádrží také 15letou záruku na dvoustěnné nádrže Techno. Na technické příslušenství poskytujeme dvouletou záruku.

WERIT je průkopníkem v oblasti výroby a vývoje plastových nádrží s know-how přesahujícím 60 let zpracování plastů. Kvalifikovaní zaměstnanci, nejmodernější technologie a stálé kontroly výrobků jsou v současnosti pečetí záruky našich vysoce kvalitních výrobků reagujících na potřeby trhu.

Prodej probíhá výhradně ve velkoobchodech sanity a topení, jakož i ve vybraných firmách na ochranu nádrží a výrobců zařízení. Rádi Vám doporučíme kompetentního partnera ve Vašem okolí.

Oba Techno E i Techno K jsou naše dvoustěnné systémy nádrží. Liší se výhradně svým tvarem a rozměry. Kvalita výroby je totožná.

Postavení a připojení nádrží na topný olej

Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu (AwSV) předepisuje, že určité činnosti na nádržích na topný olej včetně všech potrubí a bezpečnostních zařízení smí provádět pouze provozovny, které se mohou prokázat zvláštní kvalifikací. Označují se jako „odborné provozovny podle zákona o vodě“ nebo také jako „odborná provozovna podle AwSV“. 

Od vstoupení AwSV v platnost 1. srpna 2017 platí tato povinnost pro odborné provozovny na spolkové úrovni při pracích, jako například zařizování, čištění interiéru, oprava nebo vyřazení z provozu, u nádrží na topný olej s objemem přesahujícím 1 000 litrů.

Všechny podrobné údaje o našich nádržích na topný olej naleznete v našem výrobkovém katalogu

Abyste zjistili potřebné příslušenství, platí následující: Pro instalaci 1. nádrže potřebujete základní sadu. Pokud byste chtěli vedle instalovat další nádrž, budete potřebovat rozšiřující sadu. Instalace za sebou vyžaduje spojovací sadu a pro postavení ve tvaru L je nutná úhlová sada.

Jmenovitý objem udává maximálně dosažitelné množství plnicího objemu při vyloučení bezpečnostních kritérií. V případě užitečného objemu se naopak jedná o skutečný plnicí objem nádrže na topný olej.

Užitný objem se vypočítá na základě jmenovitého objemu se zohledněním doby vypnutí mezního spínače, maximální délky vedení 20 metrů a rezervy zpětné cirkulace minimálně 100 litrů. Tato takzvaná výše rozdílu může podle varianty nádrže překročit obvyklých 95 %.

Při instalaci baterií nádrží je třeba dbát na několik věcí. Také na předpis, který výslovně upravuje vzdálenosti od stěny: 

  • Jednořadé baterie s jednou stranou nádrže musí tedy vykazovat minimální vzdálenost 40 centimetrů, všechny ostatní strany nádrže minimálně pět centimetrů. Pro vzdálenost od stropu neexistuje(í) v současné době žádný(é) předpis(y). 
  • U dvouřadých baterií (víceblokový systém) musí být na čelní stěně a dvou bočních stranách dodržena minimální vzdálenost 40 centimetrů, pro zbývající stranu vzdálenost 5 cm. Vzdálenost od stropu zde činí 20 cm nad nádrží na topný olej. 
  • Vzdálenost lze pomocí vzdálenosti od stropu v délce 50 cm a odpovídajícího detektoru netěsností snížit na bezpečnostní ustanovení jednořadého zařízení.

Ano! V naší brožuře s výrobky naleznete na straně 8 vizuální znázornění vzdáleností stěn.

Ano, neboť naše nové bezpečností nádrže WERIT lze kombinovat tak, že šetří místo. Problémem nejsou různé instalace do bloků, jakož i do úhlů. Díky moderním olejovým kondenzačním kotlům se snižuje spotřeba a systém nádrží lze snížit na Vaši velikost objemu.

Staré nádrže na topný olej

I velmi kvalitní nádrž na topný olej potřebuje po několika letech náhradní díly. Pro tento účel WERIT nabízí pro všechny nádrže vyrobené od roku 1970 různá plnicí, odběrná a odvzdušňovací potrubí. Pro přesné určení odpovídajících výrobků Vám doporučujeme náš technický výkres pro jednořadé, resp. víceblokové systémy nádrží. 

Technický výkres – jednořadá instalace

Technický výkres – víceblokový systém

Netěsnost u potrubního systému nepochází z 99 % pouze z použitého těsnicího prvku. Plastové nádrže se při usazování chovají tak, že se potrubí příliš tuhou montáží v místě roztáhne do šířky. V důsledku toho vypadá těsnění jako příliš malé a už nemůže zcela úplně těsnit. 

Navíc jako zákazník máte jistotu, že nové potrubí ihned funguje a tím se sníží využití času na minimum.

Pomocí našeho návodu „Technické důvody pro vyřazení nádrže na topný olej“ můžete provést vlastní kontrolu s důvody v něm obsaženými. 

Jakožto výrobce doporučujeme kontrolu ze strany odborníků podle AwSV (Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu). Bližší informace, jakož i odborníky ve Vašem okolí naleznete na www.sicherer-öltank.de

Technický pokrok se nezastavil ani u nádrží na topný olej. Plastové nádrže WERIT jsou dvoustěnné a díky tomu disponují integrovanou sběrnou vanou. Tím nemusíte provádět odstranění zdi a ochranný nátěr prostoru Vaší nádrže. Kromě toho jsou bezpečnostní nádrže Techno vybaveny plombou Q3. 

To má pro Vás jako zákazníka několik výhod: 

  • Zastavení pachů 
  • Tvarová stálost 
  • Stabilizace UV
Obytné oblasti

Požadavky ve vodním ochranném pásmu se velmi liší v závislosti na úřadech. Doporučujeme Vám, abyste si to předem objasnili s vodohospodářským orgánem. V zásadě lze dvoustěnné bezpečnostní nádrže značky WERIT umístit i do vodního ochranného pásma.

Ano, to vůbec není problém. Naše dvoustěnné bezpečnostní nádrže v provedení pro vysoký stav vody jsou přípustné do výšky zatopení 3,5 metrů. To je maximální možná výška, kterou lze dosáhnout s nádrží na topný olej z plastu.

Ano, naše dvoustěnné bezpečnostní nádrže lze postavit v zónách zemětřesení 1-3. V závislosti na zóně zemětřesení existuje vhodná nádrž od firmy WERIT. Navíc k tomu bude nutná odpovídající protiskluzová podložka, kterou se podloží bezpečnostní nádrž.