Přímý kontakt

+42 770 694 004

Domácí technika

Nádrže na topný olej

Nádrže na topný olej značky WERIT

ideální skladovací nádrž

Zejména tam, kde jde o bezpečné, trvanlivé a stacionární, nadzemní skladování kapalných a pastovitých plnicích médií jako je topný olej a rostlinné oleje v nejrůznějších odvětvích průmyslu, v průmyslových podnicích nebo rodinných domech, vykazují tyto nádrže svůj potenciál. 

V závislosti na profilu požadavku si můžete z naší výrobkové palety vybrat mezi nádržemi na topný olej s a bez bandáže, jakož i dvoustěnnými bezpečnostními nádržemi, které vykazují objemovou kapacitu až 5 000 litrů, a navíc disponují povolením Bio 15.

Výrobkové katalogy

Katalogy, letáky a další tištěné materiály si lze přímo stáhnout jako PDF. V části Středisko stahování jsou pro Vás soubory PDF roztříděny podle témat.

Kontakt

Rádi Vám poradíme bez ohledu na řešení, které dostanete od společnosti WERIT

Kontakt

FAQ

Často kladené otázky

Nádrže na topný olej značky WERIT

Ano, naše dvoustěnné nádrže na topný olej slibují velmi vysoký standard kvality a dlouhou životnost. S ohledem na vypouštění CO2 spotřebovávají olejové kondenzační kotle až o 30 % méně energie. Pomocí klimaticky neutrálních doplňků (sluneční tepelná energie nebo fotovoltaika) jsou již v současnosti splňovány klimatické cíle budoucnosti.

Jsme přesvědčeni o kvalitě a bezpečnosti našich nádrží. Proto dodržujeme nejen zákonné povinnosti týkající se záruky, nýbrž nabízíme našim specializovaným velkoobchodním zákazníkům a vybraným firmám na ochranu nádrží také 15letou záruku na dvoustěnné nádrže Techno. Na technické příslušenství poskytujeme dvouletou záruku.

WERIT je průkopníkem v oblasti výroby a vývoje plastových nádrží s know-how přesahujícím 60 let zpracování plastů. Kvalifikovaní zaměstnanci, nejmodernější technologie a stálé kontroly výrobků jsou v současnosti pečetí záruky našich vysoce kvalitních výrobků reagujících na potřeby trhu.

Prodej probíhá výhradně ve velkoobchodech sanity a topení, jakož i ve vybraných firmách na ochranu nádrží a výrobců zařízení. Rádi Vám doporučíme kompetentního partnera ve Vašem okolí.

Oba Techno E i Techno K jsou naše dvoustěnné systémy nádrží. Liší se výhradně svým tvarem a rozměry. Kvalita výroby je totožná.

Postavení a připojení nádrží na topný olej

Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu (AwSV) předepisuje, že určité činnosti na nádržích na topný olej včetně všech potrubí a bezpečnostních zařízení smí provádět pouze provozovny, které se mohou prokázat zvláštní kvalifikací. Označují se jako „odborné provozovny podle zákona o vodě“ nebo také jako „odborná provozovna podle AwSV“. 

Od vstoupení AwSV v platnost 1. srpna 2017 platí tato povinnost pro odborné provozovny na spolkové úrovni při pracích, jako například zařizování, čištění interiéru, oprava nebo vyřazení z provozu, u nádrží na topný olej s objemem přesahujícím 1 000 litrů.

Všechny podrobné údaje o našich nádržích na topný olej naleznete v našem výrobkovém katalogu

Abyste zjistili potřebné příslušenství, platí následující: Pro instalaci 1. nádrže potřebujete základní sadu. Pokud byste chtěli vedle instalovat další nádrž, budete potřebovat rozšiřující sadu. Instalace za sebou vyžaduje spojovací sadu a pro postavení ve tvaru L je nutná úhlová sada.

Jmenovitý objem udává maximálně dosažitelné množství plnicího objemu při vyloučení bezpečnostních kritérií. V případě užitečného objemu se naopak jedná o skutečný plnicí objem nádrže na topný olej.

Užitný objem se vypočítá na základě jmenovitého objemu se zohledněním doby vypnutí mezního spínače, maximální délky vedení 20 metrů a rezervy zpětné cirkulace minimálně 100 litrů. Tato takzvaná výše rozdílu může podle varianty nádrže překročit obvyklých 95 %.

Při instalaci baterií nádrží je třeba dbát na několik věcí. Také na předpis, který výslovně upravuje vzdálenosti od stěny: 

  • Jednořadé baterie s jednou stranou nádrže musí tedy vykazovat minimální vzdálenost 40 centimetrů, všechny ostatní strany nádrže minimálně pět centimetrů. Pro vzdálenost od stropu neexistuje(í) v současné době žádný(é) předpis(y). 
  • U dvouřadých baterií (víceblokový systém) musí být na čelní stěně a dvou bočních stranách dodržena minimální vzdálenost 40 centimetrů, pro zbývající stranu vzdálenost 5 cm. Vzdálenost od stropu zde činí 20 cm nad nádrží na topný olej. 
  • Vzdálenost lze pomocí vzdálenosti od stropu v délce 50 cm a odpovídajícího detektoru netěsností snížit na bezpečnostní ustanovení jednořadého zařízení.

Ano! V naší brožuře s výrobky naleznete na straně 8 vizuální znázornění vzdáleností stěn.

Ano, neboť naše nové bezpečností nádrže WERIT lze kombinovat tak, že šetří místo. Problémem nejsou různé instalace do bloků, jakož i do úhlů. Díky moderním olejovým kondenzačním kotlům se snižuje spotřeba a systém nádrží lze snížit na Vaši velikost objemu.

Staré nádrže na topný olej

I velmi kvalitní nádrž na topný olej potřebuje po několika letech náhradní díly. Pro tento účel WERIT nabízí pro všechny nádrže vyrobené od roku 1970 různá plnicí, odběrná a odvzdušňovací potrubí. Pro přesné určení odpovídajících výrobků Vám doporučujeme náš technický výkres pro jednořadé, resp. víceblokové systémy nádrží. 

Technický výkres – jednořadá instalace

Technický výkres – víceblokový systém

Netěsnost u potrubního systému nepochází z 99 % pouze z použitého těsnicího prvku. Plastové nádrže se při usazování chovají tak, že se potrubí příliš tuhou montáží v místě roztáhne do šířky. V důsledku toho vypadá těsnění jako příliš malé a už nemůže zcela úplně těsnit. 

Navíc jako zákazník máte jistotu, že nové potrubí ihned funguje a tím se sníží využití času na minimum.

Pomocí našeho návodu „Technické důvody pro vyřazení nádrže na topný olej“ můžete provést vlastní kontrolu s důvody v něm obsaženými. 

Jakožto výrobce doporučujeme kontrolu ze strany odborníků podle AwSV (Nařízení o zařízeních pro manipulaci s látkami ohrožujícími vodu). Bližší informace, jakož i odborníky ve Vašem okolí naleznete na www.sicherer-öltank.de

Technický pokrok se nezastavil ani u nádrží na topný olej. Plastové nádrže WERIT jsou dvoustěnné a díky tomu disponují integrovanou sběrnou vanou. Tím nemusíte provádět odstranění zdi a ochranný nátěr prostoru Vaší nádrže. Kromě toho jsou bezpečnostní nádrže Techno vybaveny plombou Q3. 

To má pro Vás jako zákazníka několik výhod: 

  • Zastavení pachů 
  • Tvarová stálost 
  • Stabilizace UV
Obytné oblasti

Požadavky ve vodním ochranném pásmu se velmi liší v závislosti na úřadech. Doporučujeme Vám, abyste si to předem objasnili s vodohospodářským orgánem. V zásadě lze dvoustěnné bezpečnostní nádrže značky WERIT umístit i do vodního ochranného pásma.

Ano, to vůbec není problém. Naše dvoustěnné bezpečnostní nádrže v provedení pro vysoký stav vody jsou přípustné do výšky zatopení 3,5 metrů. To je maximální možná výška, kterou lze dosáhnout s nádrží na topný olej z plastu.

Ano, naše dvoustěnné bezpečnostní nádrže lze postavit v zónách zemětřesení 1-3. V závislosti na zóně zemětřesení existuje vhodná nádrž od firmy WERIT. Navíc k tomu bude nutná odpovídající protiskluzová podložka, kterou se podloží bezpečnostní nádrž.