Přímý kontakt

+42 770 694 004

Odvětví

Logistika
Odvětvová řešení od společnosti WERIT

Read more

Inteligentní nápady pro přepravu budoucnosti

Skladovací a přepravní prostředky WERIT jsou dimenzované na optimalizované a účinné procesy ve vnitropodnikové logistice firem. Promyšlená koncepce výrobků a logistiky podporuje účastníky trhu tohoto odvětví, aby bezpečně přepravovali zboží a výrobky do cílové destinace. V případě použití pro sdílení jsou v centru zájmu především kvalita a životnost pomůcek pro nakládání.

IBC značky WERIT – zcela bezpečně k cíli

Pro účely bezproblémové přepravy kapalných a pastovitých látek se v celém průmyslu prosadily středně velké kontejnery , zkráceně IBC. Co by technicky vyzrálejší, lehčí a hygieničtější řešení ve srovnání se sudy představují i první volbu v odvětví logistiky. IBC kontejnery WERIT jsou k dostání v objemové kapacitě 300, 600, 800 a 1 000 litrů. Paleta výrobků nabízí navíc různé modely pro různé oblasti použití a plnicí látky.

Celosvětový trh vyzývá k odpovědnému zacházení se surovinami a zdroji. Proto WERIT neustále pracuje na inovacích a inteligentních řešeních pro obalový systém včetně zpětného odběru a opětovného zhodnocení. Systém modulů IBC umožňuje jak bezproblémové čištění, tak i hospodárnou předúpravu výměnou jednotlivých součástí. Tedy optimální předpoklady pro hospodárné a opakované použití šetřící zdroje.

Plastové palety – nejvyšší možnost zatížení

Plastové palety se pyšní celou řadou výhod ve srovnání s konkurenčními paletami ze dřeva. Lze je individuálně přizpůsobit požadavkům určitého odvětví, výrobní linky nebo logistické firmy a individuálně je upravovat. Jsou hygienické, robustní, a navíc disponují mimořádně dlouhou životností. Hygienická paleta EURO H1 certifikovaná podle GS1 například prostřednictvím použití pro sdílení navíc zajišťuje pozitivní ekologickou rovnováhu. Integrovatelné transpondéry RFID činí z plastových palet od pomůcky pro nakládání po nosič informací pro celý dodavatelský řetězec a umožňují maximální transparentnost co se týče postupů a nákladů. Tak je tomu i u plastových palet řady IKP o rozměrech 1 200 x 800 mm a v průmyslových rozměrech 1 200 x 1 000 mm . Tyto pomůcky pro nakládání mají nízkou čistou hmotnost a jsou tudíž skvělým partnerem pro náročné logistické procesy. Variantně jsou k dispozici výztuže, vnější hrany nebo protiskluzové záslepky.

IKP 1208 – 1200 x 800 mm
IKP 1213 – 1200 x 1000 mm
IKP 1215 – 1200 x 1000 mm

Otočné stohovací kontejnery DSB-N značky WERIT při použití v intralogistice

V intralogistickém systému přejímají dopravní systémy a kontejnery důležitý úkol. Prostřednictvím volně jezdících inteligentních Open Shuttles firmy KNAPP se otevírají nové dimenze pro pružné řízení skladových procesů.
Open Shuttles jsou dopravní systémy bez řidiče (AGV) a pohybují se zcela volně a bez řídicích čar na dostupné ploše.
Na následujícím videu vidíte kombinaci otočných stohovacích kontejnerů DSB-N značky WERIT s Open Shuttles firmy KNAPP u uživatele v Dánsku.