Přímý kontakt

+49 268 18 07-01

Bezplatný systém zpětného odběru
prostřednictvím služby lístků PACKONE

Read more

Požadavky na průmyslové přepravní obaly neustále rostou. Současně musí být možné je přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků. Ústředním předpokladem přitom je, aby obaly byly i nadále vzájemně kompatibilní ve svých jednotlivých modulech. Celosvětový trh vyzývá k odpovědnému zacházení se surovinami a zdroji. Proto WERIT neustále pracuje na inovacích a inteligentních řešeních pro obalový systém včetně zpětného odběru a opětovného zhodnocení. Systém modulů IBC umožňuje jak bezproblémové čištění, tak i hospodárnou předúpravu výměnou jednotlivých součástí. Optimální předpoklady také pro hospodářské opakované použití šetřící zdroje.

K lístku

WERIT RECOline

Všechny vyprázdněné IBC kontejnery WERIT jsou vzaty zpět prostřednictvím WERIT RECOline a znovu zavedeny do oběhu zdrojů. 

PACKONE RECOline

Prostřednictvím PACKONE® Vám zaručíme zpětný odběr všech vyprázdněných IBC kontejnerů, i od jiných výrobců. WERIT Universal Bottle – speciálně navržený vnitřní kontejner – umožňuje opětovné zhodnocení IBC modulů, a to bez ohledu na značku. Z toho vznikne nový, IBC kontejner PACKONE s certifikací UN. 

All in One: PACKONE – služba lístků WERIT

Udržitelnost a účinnost pro Váš dodavatelský řetězec: Bezplatný zpětný odběr kontejnerů a vyzvednutí vašich použitých a vypuštěných IBC kontejnerů umožňuje systém lístků WERIT stisknutím tlačítka.

Bez ohledu na druh konstrukce, resp. značky: vezmeme zpět vaše použité a úplně vypuštěné IBC kontejnery.

K lístku

Closed and open loop

Úspora nákladů se systémem Loop od WERIT

Jak IBC značky WERIT, tak i IBC kontejnery jiných výrobců se po vyčištění nebo výměně vnitřního kontejneru znovu zavedou do hospodářského cyklu. Při stáčení do nového vnitřního kontejneru se – pro vnitřní kontejnery, resp. Universal Bottle WERIT – použije speciálně navržený vnitřní kontejner pro různé výrobní značky IBC kontejnerů. Dodávka IBC s novým vnitřním kontejnerem je možná v provedeních non-UN nebo UN. 

OPEN LOOP

  • Bezplatný zpětný odběr Vašich IBC kontejnerů prostřednictvím lístku PACKONE bez ohledu na výrobce a typ.
  • Odebíráte a používáte výhradně nové IBC značky WERIT a za vrácené kontejnery obdržíte náhradu v podobě znovu použitelných IBC značky WERIT.

CLOSED LOOP

  • Bezplatný zpětný odběr Vašich IBC kontejnerů prostřednictvím lístku PACKONE bez ohledu na výrobce a typ.
  • Čištění nebo stáčení do nového vnitřního kontejneru těchto IBC kontejnerů pro opakované použití (RECOline).

VÝHODY: 

  • Odebíráte výhradně nové IBC za sníženou cenu a využíváte předúpravy IBC, aniž byste je museli použít.
  • Vyprázdněné IBC kontejnery budou nahlášeny Vašimi zákazníky jednoduše a pohodlně prostřednictvím lístku PACKONE pro včasné vyzvednutí ze strany povolaného partnera sítě.
  • Vaše stopa CO2 se snižuje. 

VÝHODY: 

  • Snižují vaši kupní cenu za obalu tím, že jsou IBC po vyčištění nebo novém vnitřním kontejneru opět použity v oběhu.
  • Snadná manipulace při vracení použitých IBC kontejnerů. Buď si vezmete zpět vypuštěné IBC při nové dodávce naplněných IBC nebo váš zákazník nahlásí vyzvednutí prostřednictvím lístku PACKONE Ticket. Prostřednictvím těchto možností výběru nabízíte svým zákazníkům vysokou úroveň služeb.
  • Vaše stopa CO2 se snižuje díky obnovenému použití vašich vyčištěných IBC nebo IBC s novým vnitřním kontejnerem, který je šetrný ke zdrojům.

FAQ

Často kladené otázky

Je pouze potřeba, abyste nám zaslali vyplněný lístek PACKONE (https://www.packone.com/pl/) a my zajistíme vyzvednutí ve spolupráci s místním partnerem sítě.
Vyzvednutí zcela vyprázdněných IBC kontejnerů (max. 1 kg v případě látek s nízkou viskozitou, resp. max. 5 kg v případě látek s vysokou viskozitou) se provádí bezplatně během 30 dnů podle podmínek pro zpětný odběr https://www.packone.com/pl/.
Kromě toho je třeba dbát a dodržovat národní a mezinárodní zákony a předpisy.

Akceptujeme všechny standardní značky IBC kontejnerů. Vracené IBC kontejnery nesmí být poškozené a nesmí vykazovat větší oxidaci. Pokud by se však přesto vraceli IBC kontejnery, které neodpovídají podmínkám pro zpětný odběr, budou předávajícímu účtovány náklady. 

Předávající vypracuje dodací list pro vrácení nahlášených IBC kontejnerů a na požádání zašle MSDS (bezpečnostní list).

Toto pole se musí vyplnit pouze tehdy, když se jedná o nebezpečný výrobek. Uveďte prosím číslo UN, název výrobku nebo číslo CAS.

Do tohoto pole je třeba uvést, zda se jedná o dřevěnou, plastovou, ocelovou nebo kombinovanou paletu. 

Toto pole se vyplní pouze, pokud je výrobce IBC kontejneru známý. Jinak zůstane toto pole prázdné.