Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

Bezpłatny system przyjmowania zwrotnego
poprzez usługę PACKONE

Read more

Wymagania dla przemysłowych opakowań standardowych stale rosną. Równocześnie muszą one umożliwiać adaptację do indywidualnych potrzeb klientów. Centralnym warunkiem jest przy tym to, aby opakowania pozostały kompatybilne względem siebie w zakresie poszczególnych modułów. Globalny rynek wymaga odpowiedzialnego postępowania z surowcami i zasobami. Dlatego WERIT stale pracuje nad innowacjami i inteligentnymi rozwiązaniami do systemu opakowaniowego, włącznie z odbiorem i ponownym zastosowaniem. System modułowy IBC umożliwia zarówno bezproblemowe czyszczenie, jak i ekonomiczne rekondycjonowanie poprzez wymianę poszczególnych komponentów. Występują zatem optymalne warunki dla ekonomicznego i oszczędzającego zasoby zastosowania wielokrotnego użytku.

Do dokumentu

WERIT RECOline

Poprzez WERIT RECOline wszystkie opróżnione WERIT-IBC są odbierane i ponownie przywracane do obiegu zasobów.

PACKONE RECOline

Poprzez PACKONE® gwarantujemy przyjęcie wszystkich opróżnionych IBC, także innych producentów. Uniwersalny WERIT Bottle – specjalnie zaprojektowany zbiornik wewnętrzny – umożliwia przetwarzanie modułów IBC niezależnie od marki. Powstaje nowy, certyfikowany UN kontener PACKONE-IBC. 

All in One: PACKONE – usługa biletu WERIT

Trwałość i efektywność łańcucha dostaw: Bezpłatne przyjmowanie zwrotne kontenerów i odbiór używanych i opróżnionych IBC umożliwia system WERIT w prosty sposób.

Niezależnie od konstrukcji lub marki: przyjmujemy zużyte i opróżnione IBC.

Do dokumentu

Closed and open loop

Oszczędność kosztów z systemem WERIT Loop

Zarówno WERIT IBC, jak i IBC innej konstrukcji po czyszczeniu lub wymianie zbiornika wewnętrznego są przywracane do obiegu gospodarczego. Przy opróżnianiu stosowane są zbiornik wewnętrzny WERIT lub uniwersalny pojemnik Bottle specjalnie zaprojektowany zbiornik wewnętrzny do różnych produktów IBC. Dostawa opróżnionych IBC jest możliwa zarówno w wersji non UN lub w wariancie UN.

OPEN LOOP

  • Nieodpłatny odbiór IBC przez PACKONE niezależnie od producenta i konstrukcji.
  • Pozyskiwanie i stosowanie wyłącznie nowych WERIT IBC i otrzymanie wynagrodzenia za zwrócone WERIT IBC, nadające się do ponownego zastosowania.

CLOSED LOOP

  • Nieodpłatny odbiór IBC przez PACKONE niezależnie od producenta i konstrukcji.
  • Czyszczenie lub opróżnianie tych IBC do ponownego zastosowania (RECOline).

KORZYŚCI: 

  • Pozyskiwanie wyłącznie nowych IBC w zredukowanej cenie i korzyści z rekondycjonowania IBC bez konieczności ich stosowania.
  • Opróżnione IBC są łatwo i wygodnie zgłaszane przez klientów poprzez PACKONE do odbioru przez kompetentnego partnera sieciowego.
  • Wkład w emisję CO2 zmniejsza się.

KORZYŚCI: 

  • Redukcja ceny kupna dla opakowania, przy czym IBC po czyszczeniu lub ponownym użyciu butelek są ponownie stosowane w obiegu.
  • Proste procedury przy zwrocie używanych IBC. Odbiór opróżnionych IBC przy nowej dostawie napełnionych IBC lub klient zgłasza odbiór przez PACKONE. Dzięki tym możliwościom wyboru klient zyskuje elastyczną obsługę.
  • Wkład w emisję CO2 zmniejsza się dzięki ponownemu i chroniącemu zasoby zastosowaniu oczyszczonych lub opróżnionych IBC. 

FAQ

Często zadawane pytania

Wystarczy przesłać nam wypełniony dokument PACKONE (https://www.packone.com/pl/), a my umówimy odbiór z lokalnym partnerem sieciowym.
Odbiór opróżnionych IBC (maks. 1 kg w przypadku substancji o niskiej lepkości lub maks. 5 kg w przypadku substancji o wysokiej lepkości) następuje nieodpłatnie w ciągu 30 dni zgodnie z warunkami odbioru https://www.packone.com/pl/.
Oprócz tego należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych ustaw i przepisów. 

Akceptujemy wszystkie standardowe marki IBC. Zwrócone IBC nie mogą być uszkodzone i nie mogą mieć wyraźnych śladów utleniania. Jeśli mimo to zwracane są IBC, które nie odpowiadają warunkom odbioru, koszty tego będą ujmowane na fakturze wystawianej oddającemu. 

Oddający sporządza dla zwrotu zgłoszonych IBC dowód dostawy i na żądanie przesyła kartę charakterystyki. 

To pole należy wypełniać tylko wówczas, kiedy jest to towar niebezpieczny. Proszę wpisać numer UN, nazwę produktu lub numer CAS.

W tym polu należy podać, czy jest to paleta drewniana, z tworzywa sztucznego, stalowa lub łączona. 

To pole należy wypełniać tylko wówczas, kiedy producent IBC jest znany. W przeciwnym razie to pole pozostaje puste.