Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

JAKOŚĆ I WYMOGI
WERIT

Read more

JAKOŚĆ I WYMOGI
WERIT

Read more

Zarządzanie jakością:

coś więcej niż pieczęć

Jakość procesów i wyrobów jest jednym z decydujących czynników konkurencyjności Centralne znaczenie ma tutaj konsekwentne orientowanie się na potrzeby klienta, którego wymogi są naszym kryterium.

Jako europejska grupa przedsiębiorstw WERIT stosuje certyfikowany system zarządzania jakością. Nie tylko wiąże się to z pieczęcią jakości, ale zapewnia efektywne, stabilne rezultaty, które odzwierciadlają się poza szczeblem działu i lokalizacji.

Dla długotrwałego zwiększania efektywności przy zastosowaniu zasobów:

Zakłady WERIT-Kunstoffwerke, z niemieckimi lokalizacjami w Altenkirchen, Buchholz i Ottendorf, od dnia 21.08.2014 mają certyfikację zgodnie z systemem zarządzania energią ISO 50001.

Kodeks postępowania – Code of Conduct:

Sukces i reputacja zależą nie tylko od jakości produktów i usług, które oferujemy klientom, ale także od naszych relacji handlowych. Integralne, odpowiedzialne i trwałe prowadzenie biznesu oraz przejmowanie odpowiedzialności społecznej stanowią fundament naszej polityki firmowej.

Pobierz kodeks postępowania

Produkcja w pomieszczeniach czystych

NUTRiline IBC z zaawansowanym standardem higienicznym

Gałęzie przemysłu, jak żywność, farmacja lub kosmetyki mają szczególnie wysokie wymogi higieniczne. Wpisują się w nie IBC serii NURtiline. Te kontenery są wyposażone w przystosowaną do kontaktu z żywnością, łatwą w utrzymaniu paletę z tworzywa sztucznego i stabilną ramkę z nielicznymi punktami spawania do redukcji osadów. Zbiorniki wewnętrzne wykonane są z wysokiej czystości tworzywa sztucznego HDPE, zgodnie ze standardem FDA, GMP i HACCP. Plomby na otworze zaworu i pokrywy zabezpieczają IBC przed manipulacjami. Krytyczne pod względem higienicznym elementy, jak zawory i pokrywy są produkowane przez WERIT w warunkach pomieszczenia czystego. Nowe pomieszczenie czyste spełnia najnowocześniejsze standardy higieniczne. Powietrze z pomieszczenia jest filtrowane, ślizy w pomieszczeniu i ciągłe nadciśnienie uniemożliwiają dostawanie się pyłu. Systemy transportowania materiału i magazynowania zostały zoptymalizowane, aby uniemożliwiać emisję pyłu i zabrudzeń. NUTRiline IBC są dostępne z wielkością 600, 800 i 1000 l.

do produktu

Jakość oznacza kwalifikację.

Najwyższy standard jakości

Produkty WERIT są certyfikowane według specjalnych wymogów przez autoryzowane, niezależne instytuty kontrolne. Przy specjalnych zagadnieniach WERIT uczestniczy w opracowywaniu powiązanych norm poprzez przedstawicielstwo przemysłowe IK.

Pobieranie certyfikatów dla symboli z logo.

Pobieranie certyfikatów dla symboli z logo.