Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

Branże

Chemia, Farmacja, Kosmetyki
Rozwiązania branżowe od WERIT

Read more

Opakowania od WERIT do produktów chemicznych, farmaceutycznych i kosmetyków

Magazynowanie, sztaplowanie, transportowanie: czysto, bezpiecznie i efektywnie. Chemikalia należą do najczęściej transportowanych towarów. Ich transport realizowany jest w szerokim zakresie na drogach, szynach lub szlakami wodnymi. Transport realizowany jest nie tylko przez przemysł chemiczny, także przedsiębiorstwa handlowe innych gałęzi przemysłu transportują każdego dnia znaczne ilości substancji i mieszanin chemicznych.

Transportowanie tak zwanych towarów niebezpiecznych podlega w Niemczech, UE i na całym świecie licznym regulacjom ustaw, przepisów i dyrektyw, które zapewniają przede wszystkim przestrzeganie specjalnych środków transportu i środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludzi, zwierząt i środowiska. Typowe towary niebezpieczne to na przykład kwasy, ługi, zapalne lakiery, gazy, ale także pestycydy i środki owadobójcze.

Najlepsze produkty do transportu i magazynowania

Transportowanie towarów wrażliwych stawia wysokie wymogi dla odpowiedniego opakowania. Znamy specyfikę branży i wysokie wymogi higieniczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, a także liczne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle chemicznym. Dochodzą do tego zmiany klimatyczne, deficyty zasobów, niewystarczająca infrastruktura i digitalizacja. Logistycy produktów farmaceutycznych i chemicznych stają przed prawdziwymi wyzwaniami, ponieważ muszą funkcjonować w globalnych łańcuchach dostaw, w których zawarte są zarówno dostawy surowców i produktów wstępnych, jak i sprzedaż, a także dystrybucja produktów gotowych. Opakowania transportowe wielokrotnego użytku, palety higieniczne lub IBC zostały opracowane specjalnie do tego zastosowania, przeszły certyfikację i spełniają te wymogi techniczne i higieniczne.

Clean Box od Bio-Circle

Bio-Circle Surface Technology GmbH to przedsiębiorstwo prowadzące działalność międzynarodową z siedzibą główną w Gütersloh, w Nadrenii-Westfalii. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1985 roku jako dwuosobowa firma przez dyplomowanych inżynierów, Ulricha i Manfreda Berensa i od ponad 30 lat zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją wyrobów chemicznych i biotechnologicznych w zakresie technologii powierzchniowej.

W segmencie mobilnych umywalni do części „CLEAN BOX ", Bio-Circle stosuje pojemniki obrotowe do sztaplowania DSB-N od WERIT. Różne warianty CLEAN BOX efektywnie nadają się do wstępnego czyszczenia małych, ale także większych i mało poręcznych części. Dzięki temu ta koncepcja może być zastosowana w wielu segmentach fabrycznych i produkcyjnych, np. w utrzymaniu w ruchu, przy konstruowaniu maszyn oraz w przemyśle. Produkty CLEAN BOX charakteryzują się przede wszystkim systemem obiegowym, prostą obsługą i zastosowaniem niskotemperaturowych środków czyszczących.

Bezpieczeństwo towarów niebezpiecznych

Zależnie od właściwości i wymogów bezpieczeństwa, towary niebezpieczne muszą być pakowane w różny sposób. Beczki, kanistry i IBC muszą spełniać określone międzynarodowo regulacje bezpieczeństwa i podlegają w zakresie specjalistycznego zastosowania regularnym kontrolom ze strony właściwych organów. Przeprowadzane są przy tym zaawansowane testy obciążeniowe. Mimo licznych środków bezpieczeństwa dochodzi do wypadków przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

W odpowiedzi na to opracowaliśmy mający certyfikat UN kontener TOPline IBC, który jest dostępny z dopuszczeniem do gęstości materiału 2,4 kg/l. Substancje płynne, jak ługi, kwasy, lakiery lub produkty specjalne są dzięki temu bezpiecznie pakowane. WERIT określa w ten sposób standard dla niemieckiego rynku. Wraz z wielowarstwowym POLYex IBC opracowaliśmy kontener, który nie podlega naładowaniom elektrostatycznym przy napełnianiu, opróżnianiu i przy obsłudze. Odprowadzająca ładunki warstwa zewnętrzna zbiornika wewnętrznego, zintegrowana, odprowadzająca ładunki armatura wylotowa, łączony śrubami dwustronny kabel uziemiający i blacha uziemiająca na palecie uniemożliwiają zapłon zapalnych cieczy wskutek wyładowania.

Kable uziemiające
Narożniki
Uziemienie palety

Palety plastikowe dla przemysłu chemicznego

Do dystrybucji i składowania towarów średnio ciężkich w przemyśle chemicznym firma WERIT oferuje ekonomiczną alternatywę w postaci IKP 1213 i 1215, ponieważ obie palety plastikowe i wykonane z czystego regenerowanego materiału HDPE. 
Są to solidne, stabilne wymiarowo i trwałe palety z tworzywa sztucznego o wymiarach przemysłowych 1200 x 1000 mm z 3, ewentualnie 5 występami bocznymi kontrującymi i charakteryzują się szczególnie wieloma możliwościami zróżnicowania i obszarami zastosowania w przemyśle chemicznym. 
Zwłaszcza w przypadku wysyłki towarów i różnych rodzajów opakowań, takich jak kontenery, worki, beczki lub kartony, można zoptymalizować użycie plastikowych palet IKP1213 i IKP1215, ponieważ ryzyko uszkodzenia ładunku jest zminimalizowane, a przepływ towarów może odbywać się bez zakłóceń.

Oprócz ekonomicznych powodów stosowania palet z tworzyw sztucznych, warto również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pracy pracowników, którzy na co dzień pracują z nośnikiem ładunku. Tutaj bezpieczne, lekkie i praktyczne palety plastikowe z serii IKP oferują wyraźne zalety w porównaniu z paletami drewnianymi. W porównaniu z paletą drewnianą o wadze ponad 20 kg, IKP1213 lub IKP1215 są znacznie lżejsze, odpowiednio o 14 i 15 kg.  
Ze względu na zastosowany materiał wykluczone jest zranienie odłamkami lub gwoździami. W przeciwieństwie do drewna, plastikowa paleta nie przyciąga wilgoci. Wynikający z tego stały ciężar własny i niskie wartości ugięcia palety sprawiają, że jest ona doskonałym towarzyszem we wszystkich obszarach logistyki w przemyśle chemicznym.

Cechy:

 • dostępne w wykonaniu 3-płozowe IKP1213 lub 5-płozowe IKP1215
 • niska masa własna wynosząca tylko 14 lub 15 kg
 • wytrzymały i ekonomiczny do pracy przy dużych obciążeniach
 • wszechstronny i elastyczny dla obecnych i przyszłych wymagań logistycznych
 • Dwustronne możliwość wjazdu wózkiem widłowym i przemysłowym z każdej strony

Opcje:

 • do 6 profili stalowych, dla nośności do 1.250 kg w regale wysokim
 • Opcje krawędzi antypoślizgowych:
  • bez krawędzi antypoślizgowej
  • z antypoślizgową krawędzią 7 mm
  • z antypoślizgową krawędzią 22 mm
 • do 12 korków antypoślizgowych od góry do dołu
IKP 1213 – 1200 x 1000 mm
IKP 1215 – 1200 x 1000 mm