Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

Branże

Chemia, Farmacja, Kosmetyki
Rozwiązania branżowe od WERIT

Opakowania od WERIT do produktów chemicznych, farmaceutycznych i kosmetyków

Magazynowanie, sztaplowanie, transportowanie: czysto, bezpiecznie i efektywnie. Chemikalia należą do najczęściej transportowanych towarów. Ich transport realizowany jest w szerokim zakresie na drogach, szynach lub szlakami wodnymi. Transport realizowany jest nie tylko przez przemysł chemiczny, także przedsiębiorstwa handlowe innych gałęzi przemysłu transportują każdego dnia znaczne ilości substancji i mieszanin chemicznych.

Transportowanie tak zwanych towarów niebezpiecznych podlega w Niemczech, UE i na całym świecie licznym regulacjom ustaw, przepisów i dyrektyw, które zapewniają przede wszystkim przestrzeganie specjalnych środków transportu i środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludzi, zwierząt i środowiska. Typowe towary niebezpieczne to na przykład kwasy, ługi, zapalne lakiery, gazy, ale także pestycydy i środki owadobójcze.

Najlepsze produkty do transportu i magazynowania

Transportowanie towarów wrażliwych stawia wysokie wymogi dla odpowiedniego opakowania. Znamy specyfikę branży i wysokie wymogi higieniczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, a także liczne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle chemicznym. Dochodzą do tego zmiany klimatyczne, deficyty zasobów, niewystarczająca infrastruktura i digitalizacja. Logistycy produktów farmaceutycznych i chemicznych stają przed prawdziwymi wyzwaniami, ponieważ muszą funkcjonować w globalnych łańcuchach dostaw, w których zawarte są zarówno dostawy surowców i produktów wstępnych, jak i sprzedaż, a także dystrybucja produktów gotowych. Opakowania transportowe wielokrotnego użytku, palety higieniczne lub IBC zostały opracowane specjalnie do tego zastosowania, przeszły certyfikację i spełniają te wymogi techniczne i higieniczne.

Clean Box od Bio-Circle

Bio-Circle Surface Technology GmbH to przedsiębiorstwo prowadzące działalność międzynarodową z siedzibą główną w Gütersloh, w Nadrenii-Westfalii. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1985 roku jako dwuosobowa firma przez dyplomowanych inżynierów, Ulricha i Manfreda Berensa i od ponad 30 lat zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją wyrobów chemicznych i biotechnologicznych w zakresie technologii powierzchniowej.

W segmencie mobilnych umywalni do części „CLEAN BOX ", Bio-Circle stosuje pojemniki obrotowe do sztaplowania DSB-N od WERIT. Różne warianty CLEAN BOX efektywnie nadają się do wstępnego czyszczenia małych, ale także większych i mało poręcznych części. Dzięki temu ta koncepcja może być zastosowana w wielu segmentach fabrycznych i produkcyjnych, np. w utrzymaniu w ruchu, przy konstruowaniu maszyn oraz w przemyśle. Produkty CLEAN BOX charakteryzują się przede wszystkim systemem obiegowym, prostą obsługą i zastosowaniem niskotemperaturowych środków czyszczących.

Bezpieczeństwo towarów niebezpiecznych

Zależnie od właściwości i wymogów bezpieczeństwa, towary niebezpieczne muszą być pakowane w różny sposób. Beczki, kanistry i IBC muszą spełniać określone międzynarodowo regulacje bezpieczeństwa i podlegają w zakresie specjalistycznego zastosowania regularnym kontrolom ze strony właściwych organów. Przeprowadzane są przy tym zaawansowane testy obciążeniowe. Mimo licznych środków bezpieczeństwa dochodzi do wypadków przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

W odpowiedzi na to opracowaliśmy mający certyfikat UN kontener TOPline IBC, który jest dostępny z dopuszczeniem do gęstości materiału 2,4 kg/l. Substancje płynne, jak ługi, kwasy, lakiery lub produkty specjalne są dzięki temu bezpiecznie pakowane. WERIT określa w ten sposób standard dla niemieckiego rynku. Wraz z wielowarstwowym POLYex IBC opracowaliśmy kontener, który nie podlega naładowaniom elektrostatycznym przy napełnianiu, opróżnianiu i przy obsłudze. Odprowadzająca ładunki warstwa zewnętrzna zbiornika wewnętrznego, zintegrowana, odprowadzająca ładunki armatura wylotowa, łączony śrubami dwustronny kabel uziemiający i blacha uziemiająca na palecie uniemożliwiają zapłon zapalnych cieczy wskutek wyładowania.

Kable uziemiające
Narożniki
Uziemienie palety

EURO H1 – Paleta higieniczna od WERIT do najwyższych wymogów

Od ponad 20 lat angażujemy nasz know-how i nasze doświadczenia w związku z projektowaniem palet higienicznych, aby produkować wysokiej jakości produkty z wytrzymałego tworzywa sztucznego, które wyróżniają się wysoką nośnością i długą trwałością. Oprócz tego nośniki ładunkowe WERIT wyróżniają się najwyższej jakości standardami higienicznymi, wysoką odpornością na odkształcenia, uniwersalnym zastosowaniem i ekonomiczności dzięki efektywnemu systemowi wielorazowego użytku. Szczególnie wyróżnia się tutaj paleta higieniczna EURO H1 z jej nowym oznakowaniem GS1 (wcześniej oznaczenie EHI), która może być wymieniana w szerokim zakresie. Znormalizowane systemy skrzynkowe, jak skrzynki sztaplowane Euronorm i półpaleta H2 są kompatybilne. Spawane płozy zapewniają wysoki standard higieniczny i stabilne toczenie się na przenośnikach rolkowych. Skosy najazdowe, blokada środkowa i krawędzie antypoślizgowe zapewniają perfekcyjny workflow.

Zamknięte, spawane płozy
Bezpieczeństwo z certyfikatem GS oraz DIN plus
Certyfikat GS1