Přímý kontakt

+49 268 18 07-01

Odvětví

CHEMIE, LÉČIVA A KOSMETIKA
Odvětvová řešení od společnosti WERIT

Obaly od společnosti WERIT pro chemii, léčiva a kosmetiku

Obaly od společnosti WERIT pro chemii, léčiva a kosmetiku Skladování, stohování, přeprava... a to čistě, bezpečně a efektivně. Chemikálie patří k vůbec nejčastěji přepravovaným hospodářským výrobkům. Ve velkém množství se přeprava provádí po silnici, železnici nebo po vodě. Přitom je nepřepravuje jen samotný chemický průmysl, i obchodní firmy jiných průmyslových odvětví denně přepravují množství chemických látek a směsí, které nelze podceňovat.

Na přepravu takzvaných nebezpečných věcí se vztahuje v Německu, EU a dokonce v celém světě množství zákonů, předpisů a směrnic, které zaručují především dodržování speciálních přepravních a bezpečnostních opatření na ochranu osob, zvířat a životního prostředí. Typické nebezpečné věci jsou například kyseliny, zásady, vznětlivé laky, plyny nebo také pesticidy a insekticidy.

Nejlepší výrobky pro přepravu a skladování

Přeprava citlivých předmětů klade vysoké nároky na vhodné obaly. Známe specifika průmyslu a jsme si vědomi vysokých požadavků na hygienu ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, jakož i komplexních bezpečnostních směrnic v chemickém průmyslu. K tomu patří důsledky změny klimatu, omezení kapacity, vyčerpaná infrastruktura a digitalizace. Odborníci na logistiku ve farmaceutickém a chemickém průmyslu se potýkají se skutečnými výzvami, neboť jsou ovládány globálními dodavatelskými řetězci, do nichž jsou zapojeny jak dodávky surovin a polotovarů, tak prodej jakož i distribuce hotových výrobků. Obaly k opakovanému použití, hygienické palety nebo IBC kontejnery jsou speciálně vyvinuty, certifikovány pro toto použití a splňují jeho technické a hygienické požadavky.

Clean Boxy od Bio-Circle

Bio-Circle Surface Technology GmbH je mezinárodní společnost s hlavním sídlem v Güterslohu, v Severním Porýní-Vestfálsku. Firma, kterou roku 1985 založili diplomovaní inženýři Ulrich a Manfred Berensovi jako dvoučlenný provoz, je více jak 30 let synonymem pro vývoj, výrobu a distribuci chemických a biotechnologických výrobků týkající se technologie povrchových úprav.

Pro odvětví mobilních mycích přístrojů na díly „CLEAN BOX" používá Bio-Circle otočný stohovací kontejner DSB-N značky WERIT. Různé varianty boxů CLEAN BOX se účinně hodí pro předčištění menších, ale i větších a těžko ovladatelných dílů. Díky tomu lze tuto koncepci používat v mnoha závodních a výrobních oblastech, jako např. při údržbě, ve strojírenství a stavebnictví. Boxy CLEAN BOX se především vyznačují svým oběhovým systémem, snadnou manipulací a použitím nízkoteplotních čisticích strojů.

Bezpečnost pro nebezpečné výrobky

Nebezpečné věci je třeba odlišně zabalit v závislosti na vlastnostech a požadavcích na bezpečnost. Sudy, kanystry a IBC musí odpovídat mezinárodně stanoveným bezpečnostním nařízením a kvůli speciálnímu použití podléhají pravidelným kontrolám příslušných úřadů. Přitom se provádí rozsáhlé zátěžové testy. Navzdory vysokým bezpečnostním opatřením dochází při přepravě nebezpečných věcí stále znovu k nehodám.
V reakci na to jsme vyvinuli UN-certifikovaný IBC kontejner TOPline, který je k dostání s povoleními do hustoty materiálů 2,4 kg/l. Kapaliny jako jsou zásady, kyseliny, laky nebo zvláštní roztoky jsou tak bezpečně zabaleny. WERIT tím nastavila laťku pro německý trh. 
Vícevrstvým POLYex IBC jsme vyvinuli kontejner, který se nemůže při doplňování, vypouštění a při manipulaci elektrostaticky nabít. Vodivá vnější vrstva vnitřního kontejneru, integrovaná vodivá výpustná armatura, dvoustranně zašroubovaný uzemňovací kabel a uzemňovací plech na paletě zabraňují vznícení hořlavých kapalin výbojem.

Uzemňovací kabel
Chránič rohů
Uzemnění palety

EURO H1 – Hygienická paleta značky WERIT pro nejvyšší požadavky

Již více jak 20 let uplatňujeme naše know-how a naše zkušenosti při vývoji hygienických palet, abychom vyráběli vysoce kvalitní nosné výrobky z odolného plastu, jež se vyznačují vysokou nosností a dlouhou životností. Navíc pomůcky pro nakládání značky WERIT přesvědčují prvotřídními hygienickými standardy, vysokou tvarovou stálostí, univerzální použitelností a hospodárností díky efektivnímu systému pro opakované použití. Zde si mimořádně dobře stojí hygienická paleta EURO H1 se svým novým označením GS1 (dříve označení EHI), která se vyznačuje tím, že ji lze vyměňovat tak, že kompletně pokrývá plochu. Normované systémy kontejnerů jako jsou stohovací kontejnery podle Euronorm a půlpaleta H2 jsou kompatibilní. Svařované ližiny zaručují vysoký hygienický standard a tichý chod na válečkových transportérech. Nájezdové šikmé hrany, střední aretace a protiskluzové hrany zaručují dokonalý průběh prací.

Uzavřené, svařované ližiny
Ověřená bezpečnost podle GS, certifikace podle DIN plus
Certifikace GS1