Přímý kontakt

+44 1617761414

Odvětví

CHEMIE, LÉČIVA A KOSMETIKA
Odvětvová řešení od společnosti WERIT

Read more

Obaly od společnosti WERIT pro chemii, léčiva a kosmetiku

Obaly od společnosti WERIT pro chemii, léčiva a kosmetiku Skladování, stohování, přeprava... a to čistě, bezpečně a efektivně. Chemikálie patří k vůbec nejčastěji přepravovaným hospodářským výrobkům. Ve velkém množství se přeprava provádí po silnici, železnici nebo po vodě. Přitom je nepřepravuje jen samotný chemický průmysl, i obchodní firmy jiných průmyslových odvětví denně přepravují množství chemických látek a směsí, které nelze podceňovat.

Na přepravu takzvaných nebezpečných věcí se vztahuje v Německu, EU a dokonce v celém světě množství zákonů, předpisů a směrnic, které zaručují především dodržování speciálních přepravních a bezpečnostních opatření na ochranu osob, zvířat a životního prostředí. Typické nebezpečné věci jsou například kyseliny, zásady, vznětlivé laky, plyny nebo také pesticidy a insekticidy.

Nejlepší výrobky pro přepravu a skladování

Přeprava citlivých předmětů klade vysoké nároky na vhodné obaly. Známe specifika průmyslu a jsme si vědomi vysokých požadavků na hygienu ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, jakož i komplexních bezpečnostních směrnic v chemickém průmyslu. K tomu patří důsledky změny klimatu, omezení kapacity, vyčerpaná infrastruktura a digitalizace. Odborníci na logistiku ve farmaceutickém a chemickém průmyslu se potýkají se skutečnými výzvami, neboť jsou ovládány globálními dodavatelskými řetězci, do nichž jsou zapojeny jak dodávky surovin a polotovarů, tak prodej jakož i distribuce hotových výrobků. Obaly k opakovanému použití, hygienické palety nebo IBC kontejnery jsou speciálně vyvinuty, certifikovány pro toto použití a splňují jeho technické a hygienické požadavky.

Clean Boxy od Bio-Circle

Bio-Circle Surface Technology GmbH je mezinárodní společnost s hlavním sídlem v Güterslohu, v Severním Porýní-Vestfálsku. Firma, kterou roku 1985 založili diplomovaní inženýři Ulrich a Manfred Berensovi jako dvoučlenný provoz, je více jak 30 let synonymem pro vývoj, výrobu a distribuci chemických a biotechnologických výrobků týkající se technologie povrchových úprav.

Pro odvětví mobilních mycích přístrojů na díly „CLEAN BOX" používá Bio-Circle otočný stohovací kontejner DSB-N značky WERIT. Různé varianty boxů CLEAN BOX se účinně hodí pro předčištění menších, ale i větších a těžko ovladatelných dílů. Díky tomu lze tuto koncepci používat v mnoha závodních a výrobních oblastech, jako např. při údržbě, ve strojírenství a stavebnictví. Boxy CLEAN BOX se především vyznačují svým oběhovým systémem, snadnou manipulací a použitím nízkoteplotních čisticích strojů.

Bezpečnost pro nebezpečné výrobky

Nebezpečné věci je třeba odlišně zabalit v závislosti na vlastnostech a požadavcích na bezpečnost. Sudy, kanystry a IBC musí odpovídat mezinárodně stanoveným bezpečnostním nařízením a kvůli speciálnímu použití podléhají pravidelným kontrolám příslušných úřadů. Přitom se provádí rozsáhlé zátěžové testy. Navzdory vysokým bezpečnostním opatřením dochází při přepravě nebezpečných věcí stále znovu k nehodám.
V reakci na to jsme vyvinuli UN-certifikovaný IBC kontejner TOPline, který je k dostání s povoleními do hustoty materiálů 2,4 kg/l. Kapaliny jako jsou zásady, kyseliny, laky nebo zvláštní roztoky jsou tak bezpečně zabaleny. WERIT tím nastavila laťku pro německý trh. 
Vícevrstvým POLYex IBC jsme vyvinuli kontejner, který se nemůže při doplňování, vypouštění a při manipulaci elektrostaticky nabít. Vodivá vnější vrstva vnitřního kontejneru, integrovaná vodivá výpustná armatura, dvoustranně zašroubovaný uzemňovací kabel a uzemňovací plech na paletě zabraňují vznícení hořlavých kapalin výbojem.

Uzemňovací kabel
Chránič rohů
Uzemnění palety

Plastové palety pro chemický průmysl

Pro distribuci a skladování středně těžkého zboží v chemickém průmyslu nabízí WERIT ekonomickou alternativu s IKP 1213 a 1215, protože plasty i palety jsou vyrobeny z čistého regenerovaného HDPE materiálu.
Jsou to robustní, rozměrově stabilní a odolné plastové palety v průmyslových rozměrech 1 200 x 1 000 mm s 3 nebo 5 bočními protilehlými výstupky a vyznačují se zejména mnoha různými možnostmi a oblastmi použití v chemickém průmyslu.
Zejména při přepravě zboží a různých druhů obalů, jako jsou kontejnery, vaky, sudy nebo kartony, lze optimalizovat použití plastových palet IKP1213 a IKP1215, protože je minimalizováno riziko poškození nákladu a plynulý tok zboží.

Kromě ekonomických důvodů pro používání plastových palet stojí za to věnovat pozornost také bezpečnosti práce zaměstnanců, kteří denně pracují s nosičem nákladu. Zde nabízejí bezpečné, lehké a praktické plastové palety IKP jasné výhody oproti dřevěným paletám. Ve srovnání s dřevěnou paletou o hmotnosti vyšší než 20 kg jsou IKP1213 nebo IKP1215 výrazně lehčí, hmotnost palety 14 respektive 15 kg.
Vzhledem k použitému materiálu nehrozí nebezpečí poranění třískami nebo nehty. Na rozdíl od dřeva plastová paleta nepřímá vlhkost. Výsledná konstantní hmotnost obalu a nízké hodnoty průhybu palety z něj činí dokonalého společníka ve všech oblastech logistiky v chemickém průmyslu.

Funkce:

 • k dispozici: 3 ližiny IKP1213 nebo 5 ližin IKP1215
 • nízká vlastní hmotnost pouze 14 nebo 15 kg
 • odolný a ekonomický pro práci s vysokým zatížením
 • univerzální a flexibilní pro současné i budoucí logistické požadavky
 • Oboustranný přístup vysokozdvižným vozíkem a průmyslovými vozíky z každé strany

Možnosti:

 • až 6 ocelových profilů pro nosnost až 1250 kg ve vysokém stojanu
 • Možnosti protiskluzové hrany:
  • bez protiskluzové hrany
  • s protiskluzovou hranou 7 mm.
  • s protiskluzovou hranou 22 mm.
 • až 12 protiskluzových čepů shora dolů
IKP 1213 – 1200 x 1000 mm
IKP 1215 – 1200 x 1000 mm