Přímý kontakt

+49 268 18 07-01

Průmyslové obaly

IBC Kontejnery

IBC Kontejnery Výrobce

 

Středně velké kontejnery WERIT (IBC kontejnery) jsou ideální řešení pro bezpečnou a spolehlivou přepravu kapalných médií – zejména těch, které jsou klasifikovány jako nebezpečné látky. Za tím účelem pro Vás máme dispozici různé výrobkové řady. My, ve společnosti WERIT, jsme vyvinuli různé řady vybavení, mimo jiné pro potravinový, potravinářský, automobilový, nápojový, chemický, farmaceutický a kosmetický průmysl, jakož i pro automobilové dodavatele a logistické odvětví, abychom splňovali požadavky příslušných oblastí použití.

IBC kontejnery WERIT jsou k dostání v objemové kapacitě 300, 600, 800 a 1 000 litrů. Paleta výrobků nabízí navíc různé modely pro různé oblasti použití a plnicí látky.

Celosvětový trh vyzývá k odpovědnému zacházení se surovinami a zdroji. Proto WERIT neustále pracuje na inovacích a inteligentních řešeních pro obalový systém včetně zpětného odběru a opětovného zhodnocení. Systém modulů IBC umožňuje jak bezproblémové čištění, tak i hospodárnou předúpravu výměnou jednotlivých součástí. Tedy optimální předpoklady pro hospodárné a opakované použití šetřící zdroje.

 

Přehled našich výrobků

Filtrujte podle Vašich požadavků.

Příslušenství IBC se Vám odpovídajícím způsobem zobrazí ke každému výrobku, resp. každé řadě IBC. V případě speciálních přání Vám osobně rádi poradíme v našem poradenství.

 

Produktové katalogy

Katalogy, letáky a další tištěné materiály si lze přímo stáhnout jako PDF. V části Servisní stahování jsou pro Vás soubory PDF roztříděny podle témat.

IBC kontejnery – bezpečně zabalené kapaliny

Jakožto odborník na středně velké kontejnery, zkráceně IBC, nabízí WERIT skladovací a přepravní řešení pro různá odvětví. S různými výrobkovými řadami ve čtyřech velikostech se specializujeme obzvláště na potravinářský průmysl. Uživatelé, a nakonec jejich koncoví zákazníci kladou adekvátní vysoké požadavky na IBC kontejnery, co se týče čistoty a kvality. IBC kontejnery na potraviny musí uspokojit směrnice oficiálních úřadů, jako je FDA, BRC atd. jakož i výrobních procesů podle norem HACCP nebo GMP, přičemž se poslední orientuje na směrnici 203/94/ES týkající se výroby léčiv. Kromě toho existují i další požadavky, které musí IBC kontejnery splňovat. Přeprava potravin a jejich přísad, jako jsou aromata, barviva atd. neustále nabývá na významu. Pro bezpečnou úschovu, bezproblémovou přepravu, jakož i hygienické plnění a vyprazdňování vyvinula firma WERIT řadu NUTRiline. Tyto kontejnery, vyrobené z vysoce čistého plastu z HDPE, jsou obzvláště zatížitelné, stabilní a splňují předpisy norem FDA, GMP a HACCP. Díky inovativnímu výrobnímu postupu spočívajícímu ve výrobě v čisté místnosti se vyvarujeme případné kontaminaci hned od počátku.

Zaručeně padne

Naše standardní řešení se používají v mnoha závodech. Nicméně v mnoha podnicích musí být splněny určité předpoklady nebo zohledněny konstrukční zvláštnosti. V takových případech pro Vás vyrábíme také na míru. Dokonale přizpůsobeno místním podmínkám. Obraťte se na náš zákaznický servis a nechte si poradit.

Bezpečnost pro nebezpečné výrobky

Nebezpečné věci je třeba odlišně zabalit v závislosti na vlastnostech a požadavcích na bezpečnost. Sudy, kanystry a IBC musí odpovídat mezinárodně stanoveným bezpečnostním nařízením a kvůli speciálnímu použití podléhají pravidelným kontrolám příslušných úřadů. Přitom se provádí rozsáhlé zátěžové testy. Navzdory vysokým bezpečnostním opatřením dochází při přepravě nebezpečných věcí stále znovu k nehodám.
V reakci na to jsme vyvinuli UN-certifikovaný IBC kontejner TOPline, který je k dostání s povoleními do hustoty materiálů 2,4 kg/l. Kapaliny jako jsou zásady, kyseliny, laky nebo zvláštní roztoky jsou tak bezpečně zabaleny. WERIT tím nastavila laťku pro německý trh. 
Vícevrstvým POLYex IBC jsme vyvinuli kontejner, který se nemůže při doplňování, vypouštění a při manipulaci elektrostaticky nabít. Vodivá vnější vrstva vnitřního kontejneru, integrovaná vodivá výpustná armatura, dvoustranně zašroubovaný uzemňovací kabel a uzemňovací plech na paletě zabraňují vznícení hořlavých kapalin výbojem.

 

Uzemňovací kabel
Chránič rohů
Uzemnění palety

IBC ventil – většího utěsnění nelze docílit

U firmy WERIT naleznete vedle IBC kontejnerů rozsáhlou nabídku příslušenství, aby se zajistilo použití v každém průmyslovém prostředí. Obzvláště při manipulaci s nebezpečnými látkami zákazníci kladou důraz na bezpečnost a spolehlivost. Problémy týkající se výpustných armatur mohou vést k nehezkému zbarvení a plýtvání s materiálem a mohou se vytvářet jedovaté výpary, které mohou citelně narušit zdraví zaměstnanců. Aby se tomuto zabránilo, naše vývojové oddělení navrhlo ventily, které i při opakovaném použití patří k těm nejtěsnějším na trhu. Dokonce i za těch nejhorších podmínek už nepřijde žádná kapka na zmar. 

Třešnička na dortu v rámci služeb

WERIT svým zákazníkům nabízí vysoký rozsah služeb – k tomu patří regenerace IBC, bezplatný zpětný odběr kontejnerů a odběr použitých a vyprázdněných IBC. 

Při odpovědném zacházení se surovinami a zdroji pracuje WERIT neustále na nových, inovativních a inteligentních řešeních pro obalové systémy, jejich zpětném odběru a opětovném zhodnocení šetrném k životnímu prostředí. Zde dává systém modul IBC společnosti WERIT naplno vyznít svoje silné stránky: umožňuje bezproblémové čištění, jakož i hospodárnou regeneraci výměnou jednotlivých komponentů. Tím WERIT zaručuje opakované použití, které je šetrné ke zdrojům a které je hospodárné. 

Prostřednictvím RECOline WERIT odebíráme zpět všechny IBC značky WERIT a dodáváme je opět do oběhu zdrojů. Hledáte povolaného partnera pro zpětný odběr vyprázdněných IBC jiných výrobců? To Vám zaručíme prostřednictvím PACKONE©. Zde umožňuje vnitřní kontejner speciálně navržený firmou WERIT – bez ohledu na značku – opakované použití modulů IBC, takže vzniká nový, PACKONE-IBC kontejner s certifikací UN. 

Využijte ještě dnes naši službu lístků PackOne WERIT vše v jednom a nechte si použité a vyprázdněné kontejnery od nás bezplatně vyzvednout (věnujte prosím pozornost našim podmínkám pro zpětný odběr). Za tím účelem stačí vyplnit lístek pro zpětný odběr IBC – my se postaráme o zbytek.

Kontakt

Rádi Vám poradíme bez ohledu na řešení, které dostanete od společnosti WERIT

Kontakt

FAQ

Často kladené otázky

HDPE je pevný a odolný plast, který je – v případě našeho IBC kontejneru – průsvitný a chrání obsah před UV zářením. I naše příslušenství IBC sestává z tohoto mimořádného materiálu. HDPE vzniká průmyslovou polymerací ethenu. V počátcích byla tato surovina ještě mléčná a voskovitá, k dnešnímu dni se však vyvinula v inovativní, termoplastický plast s ideálními deformačními vlastnostmi a lze ji přidáním přísad optimálně přizpůsobit všem specifickým požadavkům. HDPE, který používáme my, je tvarově stálý při teplotách od -40 do +70 °C a odolný vůči většině kyselin, zásad a chemikálií. 

Jedna zajímavá skutečnost na závěr: HDPE se komerčně používá už od roku 1957 pro izolace kabelů, u potrubních systémů a obalových materiálů.

Rozměry plnicích otvorů jsou u všech tří výrobkových řad totožné. Jak ECOline IBC (Non UN), TOPline IBC (UN), tak POLYex kontejnery IBC disponují buď plnicím otvorem NW 150 nebo NW 225 se šroubovacím uzávěrem a volitelným odvzdušněním. Navíc existuje ECOline IBC (Non UN) s plnicím otvorem NW 400 s víkem s přítlačným kroužkem. 

Všechny naše kontejnery IBC disponují vypouštěcím ventilem NW 50 nebo NW 80, který je integrovaný nebo vyměnitelný.

Samozřejmě. Naše kontejnery se hodí pro téměř všechny kapaliny – proč ne tedy také jako káď na dešťovou vodu? Již dnes používá (potravinářský) průmysl kontejnery IBC také jako nádrže na vodu.