Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

JESTEŚMY WYMAGAJĄCY
w trosce o naszych klientów

Read more

We’r professional

Krótkie terminy dostaw i zaawansowana obsługa

Jako firma rodzinna średniej wielkości kładziemy duży nacisk na należytą obsługę. Dzięki dużej intensywności produkcji i efektywnym sieciom logistycznym zyskujemy konieczną elastyczność i możemy szybko reagować na potrzeby naszych klientów.

WERITflex

Bezpieczeństwo dzięki wiążącemu wypełnianiu norm

Przy określonych zagadnieniach towarzyszymy rozwojowi powiązanych norm. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu dysponujemy kompetencją i możemy projektować rozwiązania produktowe z wartością dodaną dla naszych klientów.

WERITconform

Wysoki standard jakości dzięki niezależnym instytutom kontrolnym

Aby zapewnić naszym klientom dodatkową wartość i najwyższe bezpieczeństwo, produkty WERIT są certyfikowane przez uznane niezależne instytuty zgodnie z wymogami specjalnymi.

WERITcert

Efektywna przyszłość dzięki stałemu rozwojowi

Dzięki zaawansowanej optymalizacji procesów i produktów stale próbujemy polepszyć naszą efektywność, a tym samym zwiększyć stopień zadowolenia klienta.

WERIThorizon

Projektowanie organizacyjne dzięki konsekwentnemu rozwojowi i szkoleniom

Odpowiednie szkolenia zapewniają wysoki poziom jakości naszych fachowców także w przyszłości.

WERITacademy

Wspólna przyszłość

Aby wyprzedzać przyszłe wymogi naszych klientów, już dzisiaj współpracujemy z uczelniami, uniwersytetami i różnymi instytutami europejskimi nad technologiami, które pozwolą na zaoferowanie nowych rozwiązań.

WERITnetwork

„Pracujemy nad tym, aby w przyszłości możliwe było dostarczanie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań ze sprawdzoną jakością."

WE’R YOUR SOLUTION PARTNER

Rozwiązania powyżej szczebla branżowego - Twój ekspert techniki opakowaniowej i techniki w budynkach

Jako specjalista w zakresie przetwarzania tworzyw sztucznych konstruujemy i produkujemy odpowiednie do zapotrzebowania, zaawansowane produkty do wielu branż. Potrzebne do produkcji narzędzia i formy są produkowane we własnym dziale narzędziowym. Dzięki rozwiniętemu know-how i wysokiej intensywności produkcji jesteśmy solidnym partnerem w wielu specjalistycznych dziedzinach.