Kontakt bezpośredni

+49 268 18 07-01

JOMO Exclusive aseptic
higienicznie bezpieczna

Read more

z przeciwbakteryjnym składnikiem TRWALE zapewniającym zdolność niszczenia.

Najważniejsze jest zdrowie. Obciążenie bakteriami, stężeniami bakterii, oraz ich liczba i różnorodność stale rosną. Dlatego oferując naszym Klientom przeciwbakteryjną płytę przyciskową EXCLUSIVE aseptic zapewniamy im najwyższy poziom bezpieczeństwa higienicznego. Cała powierzchnia dotykowa jest wykonana ze specjalnego materiału, który eliminuje możliwość zakażenia bakteriami i grzybami Obniżając poziom  zarazków, które pozostaną na niej po użyciu płyty.

Nowa płyta przyciskowa EXCLUSIVE aseptic jest::
  • higienicznie bezpieczna
  • niszcząca bakterie
  • trwale skuteczna aktywna
dopuszczona poprzez badania TUV

Potwierdzona przez niezależne Laboratoria skuteczność

składnika przeciwbakteryjnego aseptic.


Dodatek w zastosowanym materiale płyty przyciskowej zapobiega wzrostowi, a także rozprzestrzenianiu się bakterii. Poprzez zastosowane dodatków aseptycznych, zanieczyszczenia na płycie przyciskowej zostają trwale zniszczone.

 

* stężenie zawiesiny zarodkowej
Bakterie wykorzystane do badań : ATCC 4157 E. Colli ; ATCC 7468 M. luteus

Instytut TÜV Rheinland potwierdza skuteczność: 


„Płyty uruchamiające z nowym dodatkiem firmy WERiT posiadają skuteczność w zakresie działania bakteriobójczego, gdzie poprzez zastosowanie bakterie zostają zniszczone. 

Wzrost i rozprzestrzenianie się bakterii zostaje trwale zniszczone, a ich rozprzestrzenianie ograniczone. Seria testów w standardowych warunkach potwierdziła poziom 99,99% redukcji bakterii i zanieczyszczeń po 24 godzinach.

“ Współczynnik redukcji jest więc znacznie wyższy niż standardowa specyficzna wartość graniczna oraz znane wcześniej i porównywalne dodatki w tworzywach sztucznych.

Połączenie techniki i bezpieczeństwa

Płyta przyciskowa JOMO Exclusive aseptic i JOMOTech SLK PLu
  • Samodzielny stelaż JOMOTech do WC, ze spłuczką podtynkową SLKplus, z obsługą od przodu, ze spłukiwaniem dwudzielnym, wysokość ramy 1120 mm, szerokość ramy 500 mm
  • Uchwyty ścienne
  • Płyta przyciskowa: JOMO EXCLUSIV 2.0 aseptic, biała
  • Samodzielny stelaż JOMOTech do pisuaru ze spłuczką podtynkową SLKplus, z obsługą od przodu, wysokość ramy 1120 mm, szerokość ramy 500 mm
  • Uchwyty ścienne
  • Płyta przyciskowa: JOMO EXCLUSIV aseptic do pisuaru, biała

 

 

do gamy produktów JOMO

Kontakt

Chętnie przedstawimy ci niewiążącą propozycję rozwiązania z WERIT.

Kontakt